2022 (ХLVII), № 1

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Христина Г. Марку – За глаголния вид в българския език, разположен между славянския и гръцкия аспектуален тип // 5 В данной…