2022 (ХLVII), № 1

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Христина Г. Марку – За глаголния вид в българския език, разположен между славянския и гръцкия аспектуален тип // 5 В данной…

2022 – Съпоставително езикознание

2022 (ХLVII), № 1 2022 (ХLVII), № 2-3 2022 (ХLVII), № 4