2022 (ХLVII), № 1

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Христина Г. Марку – За глаголния вид в българския език, разположен между славянския и гръцкия аспектуален тип // 5 В данной…

2022 – Съпоставително езикознание

2022 (ХLVII), № 1 2022 (ХLVII), № 2-3 2022 (ХLVII), № 4

2021 (ХLVI), № 4

Цялото съдържание можете да свалите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Енчо Тилев – За категориалните и некатегориалните значения на категорията лице при личните местоимения в руския език (в съпоставка с български)…

2021 (ХLVI), № 2–3

Цялото съдържание на броя можете да свалите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Уте Дукова – Similia similibus в български народни названия на лечебни растения // 7 Рассматривается жизненность цитированного принципа в…

2021 (ХLVI), № 1

Пълното съдържание на броя можете да свалите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Елизабет Кумчева – За фалшивите англицизми в българския език и как се отнася към тях класификацията на Фуриаси //…

2021 – Съпоставително езикознание

2021 (ХLVI), № 1 2021 (ХLVI), № 2-3 2021 (ХLVI), № 4

Съдържание на сп. „Съпоставително езикознание“ за 2020 година

2020 (ХLV) Съдържание Съпоставителни изследвания БОУРДИН, Габриел Луис – Лексикални фраземи в колониалния маянски език. Кн. 2, 5–29. ВУЧЕВА, Евгения – Сложните форми на глаголните времена – пресечна точка на…

2020 (ХLV), № 4

Цялото съдържание можете да свалите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Божил Христов – Ролята на прагматиката и контекста при развитието на перфектни конструкции със съм и имам в английски и български…

2020 (ХLV), № 3

Цялото съдържание на броя можете да свалите оттук. 100 години от рождението на основателя на сп. Съпоставително езикознаниепроф. Светомир Иванчев (1920–2020) Съдържание Златка Генчева – Сто години от рождението на…

Code of Ethics / Етически кодекс

Code of Ethics of the academic journal Contrastive Linguistics The following ethic statements are based on COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/ ). They set out standards of expected…