2020 (ХLV), № 3

Цялото съдържание на броя можете да свалите оттук. 100 години от рождението на основателя на сп. Съпоставително езикознаниепроф. Светомир Иванчев (1920–2020) Съдържание Златка Генчева – Сто години от рождението на…

Code of Ethics / Етически кодекс

Code of Ethics of the academic journal Contrastive Linguistics The following ethic statements are based on COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/ ). They set out standards of expected…

2020 (ХLV), № 2

Цялото съдържание на броя можете да свалите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Габриел Луис Боурдин – Лексикални фраземи в колониалния маянски език // 5 Употребление фразeм характеризует стиль носителей языка. Общие…

Географски показалец

Показалец на езиците, съпоставени с българския език

Показалец на имената на авторите на рецензираните книги

З

Автори, публикували през периода 1976-2009 г. ЗАЙЦЕВА, Веселина ЗАНГЛИГЕР, Валерий ЗАФИРОВА, Бисерка ЗАХАРИЕВА, Йорданка ЗАХАРИЕВА, Мариана ЗВЕГИНЦЕВ, Владимир А. ЗИДАРОВА, Ваня ЗИНКЕВИЧ, Андрей ЗЛАТАНОВ, Иля ЗЛАТАНОВА, Надя ЗЛАТАНОВА, Румяна ЗЛАТЕВА,…

Ж

Автори, публикували през периода 1976-2009 г. ЖЕЛЕЗАРОВА, Радост;  вж. също ŽELEZAROVA, Radost ЖЕЛЯЗКОВА, Татяна ЖЕЛЯЗКОВА, Цветанка ЖЕРЕВА, Мария ЖЕЧЕВ, Георги; вж. също ŽEČEV, Georgi ЖИЛЕВ, Любомир ЖОБОВ, Владимир ЖУРАВЕЛЬ, Владимир…

Е

Автори, публикували през периода 1976-2009 г. ЕЛЕНСКИ, Йордан ЕНЧЕВА, Николинка ЕРМОЛЕНКО, Георгий ЕРХАРТ, Адолф ЕСКЕНАЗИ, Жак ЕФИМОВА, Валерия С.

Д

Автори, публикували през периода 1976-2009 г. ДАВИДОВ, Ангел ДАМЯНОВА, Диана ДАНИЛЕНКО, Валерий П. ДАНЧЕВ, Андрей;  вж. също DANCHEV, Andrei ДАНЧЕВА, Мария ДАПЧЕВА, Йовка ДАСКАЛОВА, Ангелина ДАСКАЛОВА, Добрина ДАЧЕВА, Гергана ДЕЙКОВА,…