2005 (LI), № 3

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Диана Янкова – Анализ на кохезията на законодателния текст в английския и българския // 5 Снежина Карагьозова – Пространството във фразеологизмите…

2005 (LI), № 2

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Диана Янкова – Текстообразуване и структура на правната норма в английския и българския законодателен текст // 5 The present study investigates…

2005 (LI), № 1

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Христина Георгиева Марку (Комотини) – Имперфектът в българския и в новогръцкия език – взаимодействие на аспектуалност, модалност и темпоралност // 5…

2005 – Съпоставително езикознание

2005 (LI), № 1 2005 (LI), № 2 2005 (LI), № 3