2003 (ХLIX), № 3

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Диана Благоева – Универбизацията в най-новото славянско словообразуване (върху материал от българския, руския и чешкия език) // 5 Весна Пожгай Хаджи…

2003 (ХLIX), № 2

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Цветанка Аврамова – Основни тенденции при образуването на префиксални съществителни в българския и чешкия език в края на XX век //…

2003 – Съпоставително езикознание

2003 (ХLIX), № 1 2003 (ХLIX), № 2 2003 (ХLIX), № 3