XLVІІІ (2023) 3-4

  СЪДЪРЖАНИЕ Съпоставителни изследвания Мая АЛЕКСАНДРОВА – Съдбата и мотивът за предене и тъкане в различни езици и култури // 7 В работе прослеживаются данные о технологии прядения и ткачества…

ХLVІІІ, (2023), 1–2

Съдържание Съпоставителни изследвания Емилия МАКЕДОНСКА – Съпоставителен анализ на деятелни имена (nomina actoris) в българския и чешкия език // 7 Статья посвящена 200-летию со дня рождения Найдена Герова и 250-летию…

XLVIII (2023) – Contrastive linguistics / Съпоставително езикознание

XLVIII (2023), № 1–2 XLVIII (2023), № 3–4

2022 – Съпоставително езикознание

2022 (ХLVII), № 1 2022 (ХLVII), № 2-3 2022 (ХLVII), № 4

2021 (ХLVI), № 4

Цялото съдържание можете да свалите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Енчо Тилев – За категориалните и некатегориалните значения на категорията лице при личните местоимения в руския език (в съпоставка с български)…

2021 (ХLVI), № 2–3

Цялото съдържание на броя можете да свалите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Уте Дукова – Similia similibus в български народни названия на лечебни растения // 7 Рассматривается жизненность цитированного принципа в…

2021 – Съпоставително езикознание

2021 (ХLVI), № 1 2021 (ХLVI), № 2-3 2021 (ХLVI), № 4

Съдържание на сп. „Съпоставително езикознание“ за 2020 година

2020 (ХLV) Съдържание Съпоставителни изследвания БОУРДИН, Габриел Луис – Лексикални фраземи в колониалния маянски език. Кн. 2, 5–29. ВУЧЕВА, Евгения – Сложните форми на глаголните времена – пресечна точка на…

2020 (ХLV), № 4

Цялото съдържание можете да свалите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Божил Христов – Ролята на прагматиката и контекста при развитието на перфектни конструкции със съм и имам в английски и български…

2020 (ХLV), № 3

Цялото съдържание на броя можете да свалите оттук. 100 години от рождението на основателя на сп. Съпоставително езикознаниепроф. Светомир Иванчев (1920–2020) Съдържание Златка Генчева – Сто години от рождението на…