2021 – Съпоставително езикознание

2021 (ХLVI), № 1 2021 (ХLVI), № 2 2021 (ХLVI), № 3 2021 (ХLVI), № 4

Съдържание на сп. „Съпоставително езикознание“ за 2020 година

2020 (ХLV) Съдържание Съпоставителни изследвания БОУРДИН, Габриел Луис – Лексикални фраземи в колониалния маянски език. Кн. 2, 5–29. ВУЧЕВА, Евгения – Сложните форми на глаголните времена – пресечна точка на…

2020 (ХLV), № 4

Цялото съдържание можете да свалите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Божил Христов – Ролята на прагматиката и контекста при развитието на перфектни конструкции със съм и имам в английски и български…

2020 (ХLV), № 3

Цялото съдържание на броя можете да свалите оттук. 100 години от рождението на основателя на сп. Съпоставително езикознаниепроф. Светомир Иванчев (1920–2020) Съдържание Златка Генчева – Сто години от рождението на…

Code of Ethics / Етически кодекс

Code of Ethics of the academic journal Contrastive Linguistics The following ethic statements are based on COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/ ). They set out standards of expected…

2020 (ХLV), № 2

Цялото съдържание на броя можете да свалите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Габриел Луис Боурдин – Лексикални фраземи в колониалния маянски език // 5 Употребление фразeм характеризует стиль носителей языка. Общие…

2020 – Съпоставително езикознание

2020 (ХLV), № 1 2020 (ХLV), № 2 2020 (ХLV), № 3 2020 (ХLV), № 4 Съдържание на сп. „Съпоставително езикознание“ за 2020 година.

2019 (ХLIV), № 4

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Anna Kisiel – End and finality. On Slavic units derived from compositions with the nouns koniec, край, конец // 5 резюме…

2019 (ХLIV), № 3

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Борис Парашкевов – За омосемните и хетеросемните германизми в немския и английския език // 5 Дискусии, обзори и научни съобщения Dafina…

2019 (ХLIV), № 2

Цялото съдържание можете да свалите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Тодор Лазаров – Българо-английски паралелен корпус със съотнесени глаголни форми // 5 Aнна Ангелова – К вопросу о наименовании лекарственного растения…