2008 (LIV), № 2

Цялото съдържание можете да свалите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Петя Асенова, Василка Алексова – Физическото и душевното състояние на човека според няколко балкански метафори // 5 Ирина Георгиева – Формиране…

2008 (LIV), № 1

Съдържанието можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Ivan Y. Tenev – Deverbal nominalization in Swedish and Norwegian. Nomina actions and nomina acti // 5 В статията се разглеждат продуктивните…

2008 – Съпоставително езикознание

2008 (LIV), № 1 2008 (LIV), № 2 2008 (LIV), № 3