2007 (LIII), № 3

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Сбогуваме се с проф. д-р Живко Бояджиев. Съдържание Професор д-р Живко Бояджиев (14.04.1936–09.08.2007) (Стефана Димитрова) // 7 Съпоставителни изследвания Силвия Ботева – Предлози, обозначаващи…

2007 (LIII), № 1

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Иванка Васева – Национално-културна специфика на вербалното комуникативно поведение на българи и руси при поздрави, пожелания и честитяване // 5 Ладислав…