1977 – Бюлетин за съпоставително изследване на българския език с други езици

Списание Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive Linguistics (списание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“) е първото в света периодично издание, посветено на съпоставителни лингвистични изследвания. Историята на списанието започва през…