2022 (XLVII), № 2-3

Съдържание Съпоставителни изследвания Anna ANASTASSIADIS-SYMÉONIDIS, Petya ASSENOVA, Christina MARKOU, Fatjon POSTOLLI – Approche onomasiologique des concepts ARBRE et FRUIT dans des langues européennes // 7 Применяя когнитивно-ономасиологический подход П. Коха…

2022 (ХLVII), № 1

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Христина Г. Марку – За глаголния вид в българския език, разположен между славянския и гръцкия аспектуален тип // 5 В данной…

2022 – Съпоставително езикознание

2022 (ХLVII), № 1 2022 (ХLVII), № 2-3 2022 (ХLVII), № 4

2021 (ХLVI), № 4

Цялото съдържание можете да свалите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Енчо Тилев – За категориалните и некатегориалните значения на категорията лице при личните местоимения в руския език (в съпоставка с български)…

2021 (ХLVI), № 2–3

Цялото съдържание на броя можете да свалите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Уте Дукова – Similia similibus в български народни названия на лечебни растения // 7 Рассматривается жизненность цитированного принципа в…

2021 – Съпоставително езикознание

2021 (ХLVI), № 1 2021 (ХLVI), № 2-3 2021 (ХLVI), № 4