Показалец на езиците, съпоставени с българския език

Показалец на имената на авторите на рецензираните книги

З

Автори, публикували през периода 1976-2009 г. ЗАЙЦЕВА, Веселина ЗАНГЛИГЕР, Валерий ЗАФИРОВА, Бисерка ЗАХАРИЕВА, Йорданка ЗАХАРИЕВА, Мариана ЗВЕГИНЦЕВ, Владимир А. ЗИДАРОВА, Ваня ЗИНКЕВИЧ, Андрей ЗЛАТАНОВ, Иля ЗЛАТАНОВА, Надя ЗЛАТАНОВА, Румяна ЗЛАТЕВА,…

2012 (ХХХVII), № 3

Съдържанието и резюметата можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Петя Асенова (София), Уте Дукова (Франкфурт на Майн) – Homo Balсanicus в оппозиции свет / мрак // 5 Summary/Abstract: The…

1989 – Съпоставително езикознание

Здравей, свят!

Добре дошли в WordPress. Това е първата ви публикация. Редактирайте я или я изтрийте, след което започнете да пишете!