За клиента

Политика за поверителност

За авторите

Ръкописите се представят в редакцията на списанието в електронен вид. Оценяването се извършва от рецензенти.

Изисквания за ръкописите

За читателите

Абонамент за списанието се извършва в редакцията на списанието.

Стари книжки могат да се получат с наложен падеж от редакцията.